Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi, Yapay Zekâ Hakları Bildirgesi (Blueprint for an AI Bill of Rights) kapsamında yapay zekâ çağında otomatik sistemlerin tasarımı, kullanımı ve dağıtımına rehberlik etmesi gereken beş ilke belirlemiştir:

🔴 Güvenli ve Etkili Sistemler (Safe and Effective Systems)
🔴 Algoritmik Ayrımcılık Korumaları (Algorithmic Discrimination Protections)
🔴 Veri Mahremiyeti (Data Privacy)
🔴 Farkındalık ve Açıklama (Notice and Explanation)
🔴 İnsan Alternatifleri, üzerinde düşünülmesi ve geri bildirim (Human Alternatives, Consideration, and Fallback)

🔗 https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/?utm_source=link

--

--